Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap

Inte bara ciklider

Styrelsen

Ordförande - Peter Siberg

Vice ordförande - Peter Lidell

Kassör - Magnus Nilsson

Sekreterare - Maria Eliasson

Medlemsansvarig - Bosse Gardtman

Webansvarig - Peter Lidell

Mötesansvarig - Mari Hällsten

Suppleant - Pia Johansson

Revisorer - Anders Niklasson och Christer Sandberg

Valberedning - Tobias Olsson och Lars Bergman