Inte bara ciklider

Styrelsen 2018

Ordförande - Pia Johansson

Vice ordförande - Bosse Gardtman

Kassör - Magnus Nilsson

Sekreterare/Medlemsansvarig - Lena Mogren

Mötesansvarig - Mari Hällsten

Suppleant - Maria Eliasson

Suppleant - Anders Niklasson

Personer/funktioner utanför styrelsen

IT - Magnus Krantz

Revisorer - Peter Siberg och Christer Sandberg

Valberedning - Anders Svensson och Lars Bergman

Du når oss i styrelsen lättast genom att maila till  info@gcas.nu